Κοινωνικές Θεωρίες Εργασία

Κοινωνική εργασία έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων που πολιορκούν μια κοινωνία. Μια κοινωνία ως ένα σύστημα είναι αρκετά περίπλοκο να αναλύσει και τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται είναι ακόμη πιο περίπλοκη. Για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος, μέσω της κοινωνικής εργασίας, αφενός, την πηγή του προβλήματος θα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς και μια αποτελεσματική λύση θα πρέπει να εκπονηθεί για να ασχοληθεί με το θέμα. Μια κοινωνική θεωρία εργασίες έχουν εκπονηθεί για να κάνει ακριβώς αυτό. Παρέχει μια μεθοδολογία για την κοινωνική επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται να αναλύσει τα προβλήματα και να βρούμε λύσεις. Σε αυτό το άρθρο, θα παρέχει μια γενική επισκόπηση της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας έργο που έχει παρεκκλίνει σε διάφορα ρεύματα της σκέψης.
Αυτή δεν είναι μια πλήρης κατάλογος των κοινωνικών θεωριών εργασίας, αλλά μόνο έναν εκπρόσωπο συλλογή των διαφόρων μορφών κοινωνικής θεωρίας εργασίας που έχουν την προέλευσή τους σε διαφορετικές σχολές σκέψης. Τα προβλήματα μιας κοινωνίας μπορεί να αναλυθεί σε διάφορα επίπεδα και με διάφορους τρόπους. Εδώ παρουσιάζονται τα κύρια σχολεία της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας εργασίας.
Θεωρίες της Κοινωνικής Εργασίας? Κάθε κοινωνικός λειτουργός θέλει να κάνει καλό και να κάνουμε τον κόσμο γύρω του ένα καλύτερο μέρος για να ζει. Πώς ακριβώς μπορεί κάποιος να πάει για την επίλυση ενός συγκεκριμένου κοινωνικού προβλήματος εξαρτάται από τη φύση της, καθώς κάθε ένας είναι η ίδια μοναδική. Ήχος κοινωνική θεωρία έργο παρέχει τη διαδρομή να αναλύσει την αιτία του προβλήματος και να προσδιορίζει τον τρόπο να επιλέξει την καλύτερη πορεία δράσης. Φυσικά υπάρχουν περισσότερες από μία καλύτερη λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα και πολλά τα επίπεδα στα οποία το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Στηρίζεται σε κοινωνιολογία, ψυχολογική θεωρία, την οικονομία και ακόμη και πολιτικές επιστήμες στην ανάλυση των διαφόρων πτυχών ενός κοινωνικού προβλήματος. It προβλέπει τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να βοηθηθούν σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους. Εδώ είναι μερικά από τα σημαντικότερα ρεύματα σκέψης στην κοινωνική θεωρία εργασίες:
Κοινωνική Γνωστική Θεωρία? Κοινωνική γνωστική θεωρία προσπαθεί να κατανοήσει τα κοινωνικά προβλήματα μέσα από το φακό της ατομικής ψυχολογίας. Ένα άτομο και τη συμπεριφορά του επηρεάζει και επηρεάζεται από την κοινωνία. Αντικοινωνική συμπεριφορά η οποία είναι η αιτία πολλών κοινωνικών προβλημάτων εμφανίζεται λόγω ψυχολογικών προβλημάτων και ανισοτήτων σε ατομικό επίπεδο. Κοινωνική γνωστική θεωρία αποσκοπεί στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων μέσω της παροχής συμβουλών από τους ανθρώπους σε ατομικό επίπεδο. Στηρίζεται στην ατομική αποτελεσματικότητα στη δύναμη της αλλαγής που θέλει να δει σε μια κοινωνία.
Σύγκρουση Θεωρία? Σύγκρουση θεωρία αναλύει τη δομή της διανομής ενέργειας σε μια κοινωνία και επιδιώκει να βελτιώσει την κοινωνική κατάσταση των περιθωριοποιημένων στρωμάτων μέσα από την ενότητα. Κάθε κοινωνία είναι χωρισμένη σε «έχοντες» και «οι έχοντες», όπου ένα προνομιακό σημείο επιδιώκει να συγκεντρωθεί η ισχύς και οι πόροι στα χέρια τους, ενώ περιθωριοποίηση των άλλων. Σύγκρουση θεωρία δηλώνει ότι για την επίτευξη της κοινωνικής ισότητας, η περιθωριοποιημένων στρωμάτων πρέπει να ενωθούν και τον αγώνα. Είναι επηρεασμένος από τη σοσιαλιστική θεωρία του Καρλ Μαρξ και του Ένγκελς. Μιλάει για την κοινωνική μεταρρύθμιση με αλλαγή στη ιεραρχία της εξουσίας.
Κοινωνική Εποικοδομητική Θεωρία? Κοινωνική θεωρία κονστρουκτιβιστικό στοχεύει στη μελέτη του τρόπου τις πεποιθήσεις, τη δομή αξία και τις επιλογές των ατόμων μοντέλο της συμπεριφοράς μιας κοινωνίας και πώς η κοινωνική δυναμική να επηρεάσει ατομική συμπεριφορά. Μέσα από τη μελέτη αυτή, οι κοινωνικοί λειτουργοί θα μπορέσουν να σχεδιάσουν στρατηγικές να επιφέρουμε θετικές αλλαγές σε μια κοινωνία. Κάθε κοινωνικά αποδεκτή σήμερα κανόνας που ξεκίνησε ως μια κίνηση από ένα άτομο και αργότερα υιοθετήθηκε από την κοινωνία. Αυτή η πολύπλοκη αλληλεπίδραση του ατόμου και της κοινωνίας των πολιτών εξετάζεται από τους κοινωνικούς λειτουργούς και η ανάλυση χρησιμοποιείται για να κάνει τη διαφορά.
Φεμινιστική Θεωρία Κοινωνικής Εργασίας? Are Φεμινιστική κοινωνικές θεωρίες που αποσκοπούν στη μελέτη των ειδικών προβλημάτων των γυναικών σε μια κοινωνία, που βρίσκονται συχνά στο περιθώριο. Θεωρία και πράξη έχουν ως στόχο ένα μοναδικό στόχο τη χειραφέτηση των γυναικών να αναλάβουν τον έλεγχο της ζωής τους και την αποκατάσταση της ανισορροπίας μεταξύ των φύλων.
Διαβάστε περισσότερα για:? Κοινωνική Λειτουργός Περιγραφή Εργασίας? Καριέρα στην Κοινωνική Εργασία? Πώς να γίνει ένα Κοινωνικό Λειτουργό? Αυτά λοιπόν ήταν μερικές από τις βασικές προσεγγίσεις της σκέψης ότι οι κατευθυντήριες φάροι για τους κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι την επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου. Φυσικά, κάθε πρόβλημα στον πραγματικό κόσμο είναι η ίδια μοναδική και μόνο του μέσω πρακτικών εφαρμογών που μπορεί κανείς να γνωρίζει αν μια συγκεκριμένη κοινωνική θεωρία δουλειά είναι καλή ή όχι. Κοινωνικοί λειτουργοί πρέπει να πειραματιστείτε πολύ, προτού να μπορέσουν να βρουν μια λύση σε ένα ενδημικό κοινωνικό πρόβλημα. Συνολικά, η κοινωνική θεωρία εργασίας περιλαμβάνει και στηρίζεται σε εφαρμοσμένης ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας for έρχονται με πρακτικές λύσεις.